Jednom dovršene stranice nisu korisne ako nisu pozicionirane visoko na tražilicama. Zato radimo optimizaciju svih Web stranica naših korisnika za pretraživače (SEO - Serach Engine Optimization).
Internet marketing će osigurati Vašim stranicama da se ustanove visoko u rezultatima pretrage za Vama bitne ključne riječi i pojmove.

BITI PRVI NA GOOGLE-U

Svatko ima baš to na umu kada krene u lansiranje Web stranica. Mi to znamo i radimo na način da Vam Vaše nove stranice to i donesu - VISOKU POZICIJU NA GOOGLE-U, a ruku na srce, svi znamo da visoka pozicija na Google-u donosi i puno novca.
 

FUN FACT

Što je određena web stranica bolje pozicionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to je veći broj organskih (besplatnih) posjeta i potencijalnih konverzija u kupce ili klijente.
(Wikipedija)
  Web usluge i grafičke usluge - Sve